آموزش ثبت پیش‌بینی سیستمی

هنگامی که انتخاب‌های شما در یک فرم پیش‌بینی به عدد ۳ برسد می‌توانید پیش‌بینی خود را به صورت سیستمی ثبت نمایید. بر خلاف پیش‌بینی میکس، در پیش‌بینی سیستمی اگر تمامی انتخاب‌های شما نیز صحیح نباشد می‌توانید برنده جایزه شوید. مبلغ جایزه نیز بستگی به تعداد انتخاب‌های صحیح دارد. پیش‌بینی سیستمی منجر به تولید چندین ترکیب پیش‌بینی خواهد شد که جایزه بر اساس صحیح بودن این ترکیب‌ها محاسبه می‌گردد.

نکته: دقت کنید به هنگام ثبت فرم حداکثر جایزه‌ای که می‌توانید ببرید را مشاهده می‌کنید. این مبلغ که به هنگام ثبت فرم به عنوان جایزه مشاهده می‌شود حداکثر برد احتمالی است در صورتی که تمام انتخاب‌های شما صحیح باشد. اشتباهاً این مبلغ را به عنوان جایزه در صورتی که حداقل انتخاب‌ها صحیح باشد تلقی نکنید.

نکته: در پیش‌بینی سیستمی اگر تمام انتخاب‌ها صحیح نباشد، حتی اگر حدأقل انتخاب‌ها نیز به درستی پیش‌بینی شده باشد ممکن است مبلغ جایزه با توجه به ضرایب صحیح و اشتباه، از مبلغ پایه‌ پیش‌بینی نیز کم‌تر شود. در نتیجه ابتدا به طور کلی با عملکرد پیش‌بینی سیستمی آشنایی پیدا کنید و مثال‌های این صفحه را دقیق بخوانید و سپس با علم کامل این نوع پیش‌بینی را ثبت نمایید. پیش‌بینی صحیح حدأقل‌ها در پیش‌بینی سیستمی الزامی برای سود نیست. عدم اطلاع از شیوه کار پیش‌بینی سیستمی بر عهده کاربر است.

پیش‌بینی سیستمی انواع مختلفی دارد و به تعداد انتخاب‌های شما و تعداد حدأقلی که برای برد تعیین می‌نمایید بستگی دارد.

ثبت پیش‌بینی سیستمی در بت فوروارد

ساده‌ترین نوع پیش‌بینی سیستمی پیش‌بینی ۲/۳ است (بخوانید ۲ از ۳) که منجر به ایجاد ۳ ترکیب پیش‌بینی می‌شود. در ادامه در قالب یک مثال پیش‌بینی ۲/۳ سیستمی را تشریح می‌کنیم:

فرض کنید در لیگ قهرمانان اروپا ۳ بازی به صورت زیر برگزار می‌شوند:

 • بایر لورکوزن – کلوب بروژ
 • بایرن مونیخ – اینتر میلان
 • اسپورتینگ لیسبون – آینتراخت فرانکفورت

انتخاب‌های ما به شرح زیر هستند:

 • برد بایر لورکوزن با ضریب ۱.۶۲
 • برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۴۵
 • برد اسپورتینگ لیسبون با ضریب ۲.۳۸

اگر انتخاب شما سیستمی ۲/۳ باشد یعنی بایستی حداقل دو مورد از سه تا انتخاب شما درست باشد تا منجر به یک جایزه شود (این که مبلغ جایزه چقدر است را در ادامه توضیح می‌دهیم).

ترکیب پیش‌بینی که در این پیش‌بینی ایجاد می‌شوند به شرح زیر هستند:

 • ترکیب پیش‌بینی ۱: برد بایر لورکوزن با ضریب ۱.۶۲ – برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۴۵
 • ترکیب پیش‌بینی ۲: برد بایر لورکوزن با ضریب ۱.۶۲ – برد اسپورتینگ لیسبون با ضریب ۲.۳۸
 • ترکیب پیش‌بینی ۳: برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۴۵ – برد اسپورتینگ لیسبون با ضریب ۲.۳۸

اکنون اگر هر سه نتیجه درست پیش‌بینی شده باشد، هر ۳ ترکیب پیش‌بینی موفق تلقی شده و منجر به دریافت حداکثر جایزه خواهد شد.

اگر یکی از پیش‌بینی‌ها اشتباه باشد (مثلاً بایرن مونیخ بازی خود را به رئال مادرید ببازد)، تنها یکی از این ترکیب پیش‌بینی‌ها صحیح درخواهد آمد (ترکیب پیش‌بینی ۲).

همچنین اگر دو مورد از پیش‌بینی‌ها ناموفق باشد، هر سه ترکیب بازنده خواهد بود.

اما جایزه چگونه محاسبه می‌شود؟ اکنون فرض می‌گیریم که ما مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال بر روی این فرم سیستمی ثبت کرده‌ایم. با توجه به این که ۳ ترکیب پیش‌بینی ایجاد شده است پس ۱۵۰،۰۰۰ ریال تقسیم بر ۳ می‌شود ۵۰،۰۰۰ ریال و این عدد ۵۰،۰۰۰ در هر ترکیب پیش‌بینی ضریب می‌شود و جایزه را می‌سازد:

 • ترکیب پیش‌بینی ۱: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۶۲ × ۱.۴۵ = ۱۱۷،۴۵۰
 • ترکیب پیش‌بینی ۲: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۶۲ × ۲.۳۸ = ۱۹۲،۷۸۰
 • ترکیب پیش‌بینی ۳: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۴۵ × ۲.۳۸ = ۱۷۲،۵۵۰

اکنون اگر هر سه پیش‌بینی درست باشد، هر سه ترکیب درست بوده و مبلغ جایزه می‌شود ۴۸۲،۷۸۰ ریال (۱۱۷،۴۵۰+۱۹۲،۷۸۰+۱۷۲،۵۵۰)

اگر بایرن مونیخ نتواند بازی خود را ببرد، تنها ترکیب پیش‌بینی ۲ درست خواهد بود و مبلغ جایزه برابر خواهد بود ۱۹۲،۷۸۰ ریال.

در ادامه یک مثال دیگر از پیش‌بینی ۲/۴ را بررسی می‌کنیم. در این پیش‌بینی ۴ انتخاب داریم که بایستی حداقل ۲ تا از آن‌ها درست باشد که منجر به یک جایزه شود. پیش‌بینی ۲/۴ منجر به ایجاد ۶ نوع ترکیب پیش‌بینی متفاوت می‌شود.

بازی‌هایی که قصد داریم آن‌ها را در قالب یک فرم به صورت پیش‌بینی سیستمی ثبت کنیم به شرح زیر هستند:

بایر لورکوزن – کلوب بروژ

بایرن مونیخ – اینتر میلان

اسپورتینگ لیسبون – آینتراخت فرانکفورت

گلاسگو رنجرز – آژاکس

انتخاب‌های ما نیز به شرح زیر هستند:

 • برد بایر لورکوزن با ضریب ۱.۶۲
 • برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۴۵
 • برد اسپورتینگ لیسبون با ضریب ۲.۳۸
 • برد گلاسگو رنجرز با ضریب ۳.۹۱

ترکیبات ساخته شده از این پیش‌بینی سیستمی به شرح زیر هستند:

 • ترکیب پیش‌بینی ۱: برد بایر لورکوزن با ضریب ۱.۶۲- برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۴۵
 • ترکیب پیش‌بینی ۲: برد بایر لورکوزن با ضریب ۱.۶۲ – برد اسپورتینگ لیسبون با ضریب ۲.۳۸
 • ترکیب پیش‌بینی ۳: برد بایر لورکوزن با ضریب ۱.۶۲ – برد گلاسگو رنجرز با ضریب ۳.۹۱
 • ترکیب پیش‌بینی ۴: برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۴۵ – برد اسپورتینگ لیسبون با ضریب ۲.۳۸
 • ترکیب پیش‌بینی ۵: برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۴۵ – برد گلاسگو رنجرز با ضریب ۳.۹۱
 • ترکیب پیش‌بینی ۶: برد اسپورتینگ لیسبون با ضریب ۲.۳۸ – برد گلاسگو رنجرز با ضریب ۳.۹۱

حالا فرض کنید همه انتخاب‌ها درست هستند به جز بایرن مونیخ که بازی خود را نبرده است. در نتیجه تمام ترکیباتی که شامل برد بایرن مونیخ هستند بازنده خواهند بود. پس تنها ترکیبات ۲، ۳ و ۶ هستند که صحیح هستند.

 • اگر مبلغ پیش‌بینی ۳۰۰،۰۰۰ ریال باشد، این مبلغ بر تعداد ترکیبات که ۶ است تقسیم می‌شود. در نتیجه مبلغ هر ترکیب ۵۰،۰۰۰ ریال خواهد بود.
 • ترکیب پیش‌بینی ۲: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۶۲ × ۲.۳۸ = ۱۹۲،۷۸۰
 • ترکیب پیش‌بینی ۳: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۶۲ × ۳.۹۱ = ۳۱۶،۷۱۰
 • ترکیب پیش‌بینی ۶: ۵۰،۰۰۰ × ۲.۳۸ × ۳.۹۱ = ۴۶۵،۲۹۰
 • در نتیجه مبلغ جایزه شما برابر خواهد بود با ۹۷۴،۷۸۰ ریال.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر چه تعداد انتخاب‌ها بیش‌تر شود تعداد ترکیبات نیز بیش‌تر می‌شود و محاسبه‌ی جایزه سخت‌تر می‌شود. اما نیازی نیست که جایزه را هر بار به صورت دستی محاسبه کنید بلکه می‌توانید از ماشین حساب سیستمی موجود در سایت بت فوروارد برای محاسبه‌ی جایزه‌ی خود استفاده کنید.

برای استفاده از ماشین حساب سیستمی کافی است بعد از مراجعه به وب‌سایت بت فوروارد (در نسخه کامپیوتر) در پنل پیش‌بینی بر روی آیکن ماشین حساب کلیک کنید:

ثبت پیش‌بینی سیستمی در بت فوروارد
خواهید دید که ماشین حساب باز می‌شود. اکنون کافی است نوع سیستم را انتخاب کرده و مبلغ و ضرایب را وارد نمایید، در تصویر زیر محاسباتی که ما در خصوص پیش‌بینی ۲/۴ کردیم را ملاحظه می‌نماییم که به سادگی انجام شده است.

ثبت پیش‌بینی سیستمی در بت فوروارد

لازم به ذکر است با برداشتن تیکی که در کنار هر انتخاب ملاحظه می‌کنید، می‌توانید مبلغ برد بدون احتساب آن انتخاب مشاهده کنید.

واحد مبلغ نیز مبلغ هر ترکیب می‌باشد. با وارد کردن واحد مبلغ، مبلغ فرم شکل می‌گیرد.

ثبت پیش‌بینی سیستمی در بت فوروارد

نکته: در پیش‌بینی سیستمی حدأکثر انتخاب‌ها ۱۶ انتخاب است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

در این مقاله می خوانید